logo Pink Diemen

ontmoetingsgroep van LHBT-bewoners van Diemen en sympathisanten

Pink Diemen is gestart na een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente met als doel het opstellen van een beleidsnotitie LHBT.

Gesproken is over een tolerante samenleving waarin ieder zich vrij en veilig voelt om te zijn wie hij of zij is.

Vanuit de LHBT gemeenschap werden de nodige suggesties en ideeën aangedragen waaronder een mogelijkheid tot ontmoeting.

Homo's, Lesbo's, Bi's en Transgenders zijn vaak onzichtbaar in een wijk. Anoniem voor anderen, maar ook onderling.

Door elkaar te leren kennen, kun je iets voor elkaar betekenen.

PINK DIEMEN wil om die reden LHBT-bewoners in Diemen de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten.